BİTEN PROJELERİMİZ
Türkeli Ayancık Ayr.-Sinop-Boyabat Ayr.-Erfelek Yolu Relokasyon Projesi
İŞİ VEREN:
Uğur-Tinsa Adi Ortaklığı
ONAY MAKAMI:
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü

Türkeli Ayancık Ayr.-Sinop-Boyabat Ayr.-Erfelek Yolu Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri İşi Km: 16+441.91-Km: 23+708.02 arası Relokasyon Projesi kapsamında yaklaşık 7.3 kilometre uzunluğunda güzergahın yatay ve düşey hat tasarımı, enkesitlerin oluşturulması, kübaj hesaplamaları ve drenaj projesi hizmetleri tamamlanmıştır.

Hacıhamza-Osmancık Yolu Relokasyon Projesi
İŞİ VEREN:
Statkraft Enerji A.Ş.
ONAY MAKAMI:
Statkraft Enerji A.Ş.

Hacıhamza-Osmancık Yolu Relokasyon Projesi Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri Km: 228+779 - Km: 237+900 arası revize enkesitlerin oluşturulması ve kübaj hesaplarının güncellenmesi işi. Proje kapsamında yaklaşık 9.1 kilometre uzunluğunda güzergahın revize enkesitlerin oluşturulması, plan-profil paftalarının güncellenmesi ve revize kübaj hesaplamaları hizmetleri tamamlanmıştır.

Sinan-Batman Demiryolu Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
A1 Mimarlık Mühendislik Ltd.
ONAY MAKAMI:
DLH Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Demiryolları Etüt Proje Dairesi Başkanlığı

Proje kapsamında proje sahasının etüt alımının yapılması, yaklaşık 6.5 kilometre uzunluğunda tek hat demiryolu yatay ve düşey hat tasarımı, hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, 1430 metre uzunluğunda 1 adet Köprü, 10x6 ebatlarında 1 adet Karayolu Altgeçidi ve hidrolik menfezlerin, betonarme istinat duvarının yapısal projelerinin hazırlanması, Zemin Araştırma Mühendislik Hizmetleri kapsamında arazi çalışmaları(sondajlar, araştırma çukurları, yerinde deneyler) ile laboratuvar deneylerinin yapılması, jeolojik-jeoteknik raporlar ve geoteknik raporların hazırlanması, enkesitlerin, kübaj ve brükner hesaplamaları ile metraj ve keşif raporlarının, proje sonu raporunun hazırlanması hizmetleri tamamlanmıştır.

İnönü-Köseköy Demiryolu Projesi (Doğançay Ripajı)
İŞİ VEREN:
KMG Proje Müh.Müş.Bil.Tek.Ltd.Şti.
ONAY MAKAMI:
T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

İnönü-Köseköy Demiryolu Projesi Doğançay Ripajı Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri İşi Km: 130+400-Km: 143+817.871. Proje kapsamında Km: 130+400- Km: 143+817.871 arasındaki güzergahın revize yatay-düşey hat tasarımı, enkesitlerin oluşturulması ve kübaj hesaplamaları hizmetleri tamamlanmıştır.

Polatlı-Afyon Demiryolu Projesi Brükner Optimizasyonu
İŞİ VEREN:
San Danışmanlık
ONAY MAKAMI:
Astaldi

Polatlı-Afyon Demiryolu Projesi Yapım İhalesi Kapsamında Kübaj Optimizasyonu Çalışması. Proje kapsamında yama malzemelerinin kullanılabilirliği ve ariyet ocağı lokasyonları dikkate alınarak brükner dengelemesi ve toprak işleri optimizasyonu çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kadirli-Sumbas İl Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Sar Proje
ONAY MAKAMI:
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Söz konusu proje 6 km bölünmüş yol, 4 km il yolu olarak projelendirilmiştir. Proje kapsamında; güzergah yatay düşey hat tasarımı, Hidrolik hidrolojik etüd raporunun hazırlanması, Drenaj projesinin hazırlanması, kübaj ve brükner hesabının yapılması, plan profil paftalarının oluşturulması, baş ve tip paftalarının hazırlanması çalışmaları yapılmıştır.

Laleli Barajı "Bayburt-İspir Yolu Relokasyon Projesi"
İŞİ VEREN:
Akfen Enerji A.Ş.
ONAY MAKAMI:
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Tanjant-Petra-Sar İş Ortaklığı olarak Laleli Barajı yapımı kapsamında “Bayburt-İspir Yolu Relokasyon Projesi” için Akfen Enerji A.Ş. adına Proje Firması olarak KGM’den onay alınmıştır. Yaklaşık 50 km uzunluğunda bulunan güzergahın, 1/25000 ve 1/1000 ölçekli yatay düşey güzergah alternatifleri ve havza hidrolik- hidrolojik etüdleri yapılmış ve Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğünün onayına sunulmuştur.

Edremit-Gevaş Devlet Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Sar Proje
ONAY MAKAMI:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 22 kilometre güzergaha ait yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüd raporunun hazırlanması, 6 Hemzemin kavşağın projelendirilmesi, drenaj projesinin hazırlanması hizmetleri tamamlanmıştır.

Yenifoça-(Menemen-Aliağa) Ayrımı Yolu Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Aksa Proje
ONAY MAKAMI:
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 13.7 kilometre güzergahın kesin projesinin, drenaj projesinin, trafik işaretleme projelerinin hazırlanması ile güzergah üzerinde bulunan 5 Hemzemin Kavşak ile 1 Köprülü Kavşağın projelendirilmesi hizmetleri tamamlanmıştır.

“Keçiören-Anadolu Bulvarı” ile “Anadolu-Mevlana Bulvarı” Arası Tünel Yol Ön Projesi
İŞİ VEREN:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
ONAY MAKAMI:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

“Keçiören-Anadolu Bulvarı” ile “Anadolu-Mevlana Bulvarı” Arası Tünel Yol Ön Projesi kapsamında yaklaşık 19 km uzunluğunda 2x3 bölünmüş yol güzergah alternatifleri ve 5 lokasyona ait farklı seviyeli alternatiflerinin ön projeleri yapılmıştır.

Van Çevre Yolu Erciş ve Edremit Bağlantıları Köprülü Kavşak Projeleri Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Sar Proje
ONAY MAKAMI:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında Erciş ve Edremit Köprülü Kavşak Projeleri, kesin projelerin ve metrajının hazırlanması drenaj projelerinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Şırnak-Pervari Askeri Yol Projesi Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Sar-Stad İş Ortaklığı
ONAY MAKAMI:
Şırnak İl Özel İdaresi, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 80 kilometre güzergahın yatay- düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, kavşakların projelendirilmesi, kesin proje paftalarının ve metrajın hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Ankara İli Mücavir Alan Sınırları Dahilinde Yol Alt Yapısı, B.S.K. Asfalt Kaplama ve Sanat Yapıları Yapım İşi Kapsamında Şeritvari Harita Alımı, Yol ve Köprü Projeleri Yapılması İşi
İŞİ VEREN:
Söğüt İnşaat Taah.Petr.Mad.Gıd.Nak.İç. ve Dış.Tic.Ltd.Şti.
ONAY MAKAMI:
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Proje kapsamında toplam 252.4 kilometre olmak üzere; Temelli de 56.4 kilometre, Kusunlar’da 136.5 kilometre, Gölbaşı’’nda 1.7 kilometre, Turgut Özal Bulvarı’nda 9.5 kilometre, Saray’da 1.3 kilometre, Mamak’ta 6.5 kilometre, Koparan’da 8.3 kilometre, Nenek’te 22.2, Göksu’da 8 kilometre, Temelli Golfkent’te 2 kilometre 40 metre ile 12 metre arasında farklı platformlara sahip güzergahların haritasının alınması, yatay-düşey hat tasarımı, enkesitlerin oluşturulması, zemin araştırma mühendislik hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında muhtelif lokasyonlarda Altgeçit, menfez ve köprülerde projelendirilmiştir. Proje kapsamında 44 adet hemzemin kavşak projelendirilmiş olup, idarece onaylanan projelerde, yapım aşamasında ortaya çıkan altyapı tesisleri dikkate alınarak, idarenin isteği doğrultusunda yatay ve düşey hat revizyonları yapıma paralel olarak gerçekleştirilmiştir.

Hacıhamza-Osmancık Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Onur Taahhüt ve Tic.Ltd.Şti
ONAY MAKAMI:
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında Hacıhamza-Osmancık yapım işi kapsamında Km: 198+400-200+400 arasında bulunan Beygircioğlu Varyantı, Km: 207+100-210+800 arasında bulunan Hacıhamza Şehir Geçişi projeleri hazırlanmıştır. Proje kapsamında yatay- düşey hat tasarımı, Hidrolik- hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, kavşakların projelendirilmesi, zemin araştırma mühendislik hizmetlerinin yapılması, kesin projelerin ve metrajının hazırlanması, drenaj projesinin hazırlanması ve 2 lokasyonda köprü projelerinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Oyalı Ayr.- Cizre Yolu (II. Kısım) Proje, Proje Sonu Köprülü Kavşağı Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Nurşah İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti
ONAY MAKAMI:
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında Cizre-Silopi-Şırnak kesişim noktasında planlanan köprülü kavşağın yapılan imalatları göz önüne alarak revize kavşak, drenaj ve trafik projeleri tamamlanmıştır.

Torbalı- Kemalpaşa ve Kemalpaşa-Alsancak Limanı Bağlantısı Demiryolu Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Eser-Altyapı İş Ortaklığı
ONAY MAKAMI:
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında Torbalı-Kemalpaşa Lojistik Merkez arasında 40 kilometre ve Kemalpaşa Lojistik Merkez ile Alsancak Liman Bağlantısı arasında 27 kilometre uzunluğunda çift hat demiryolu güzergahının harita alımı, yatay-düşey hattı, hidrolik- hidrolojik etüd raporunun hazırlanması, hizmetleri tamamlanmıştır.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Otoyol Bağlantısı Üstgeçit Köprüsü Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi
ONAY MAKAMI:
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında Toprakkale- İskenderun Otoyolu Toprakkale bağlantısı üzerinden Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi lokasyonunda 2x32 metre ebatlarında mevcut köprü yanına ikilieme köprüsü projesi tamamlanmıştır.

Gülnar-Mut Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları Genel Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 38 kilometre il yoluna ait güzergahın harita alımı, yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik- hidrolojik etüd raporunun hazırlanması, kavşakların projelendirilmesi, zemin araştırma mühendislik hizmetlerinin yapılması, kesin projelerin ve metrajının hazırlanması, köprü projelerinin yapılması ile drenaj projesinin, trafik projesinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Tekirdağ-Malkara Yolunda Sıcak Karışım Kaplama Yapılması İnşaatı Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş.
ONAY MAKAMI:
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 35 kilometre güzergahın yatay-düşey hat tasarımı, kavşakların projelendirilmesi, kesin projelerin ve metrajının, drenaj projesinin hazırlanması ve köprü projelerinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

(Kayseri-Kırşehir) Ayr.-Boğazlıyan Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları Genel Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 39 kilometre bölünmüş yol güzergahının harita alımı, yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, 22 hemzemin kavşak ile 1 köprülü kavşağın projelendirilmesi, zemin araştırma mühendislik hizmetlerinin yapılması, kesin projelerin ve metrajın hazırlanması, köprü projelerinin yapılması ile drenaj projesinin, trafik projesinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

(Adilcevaz-Erciş) Ayr.-Karahasan (Adaksu) İl Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 5 kilometre bölünmüş yol güzergahının yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, 3 hemzemin kavşağın projelendirilmesi hizmetleri tamamlanmıştır.

(Samsun-Havza) Ayr.-Ladik-Taşova Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Beğen A.Ş.
ONAY MAKAMI:
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında (Samsun-Havza) Ayr.-Ladik-Taşova Devlet Yolu (Km: 12+800-56+661.30) yapım işi kapsamında Km: 12+800-15+400 arasında bulunan Ladik Şehir Geçişi ile Km: 39+544-56+800 arasındaki kesime ait ripaj güzergah projeleri kapsamında yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, kavşakların projelendirilmesi, zemin araştırma mühendislik hizmetlerinin yapılması, kesin projelerinin ve metrajın hazırlanması ile drenaj projesinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Başkalı-Yeniköprü Devlet Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 5 kilometreye bölünmüş yol güzergahının kapsamında yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması hizmetleri tamamlanmıştır

Kütahya-Uşak (Çavdarhisar-Abide) Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Su Yapı-Sar İş Ortaklığı
ONAY MAKAMI:
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 49 kilometre güzergahın yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, 24 adet kavşağın projelendirilmesi, zemin araştırma mühendislik hizmetlerinin yapılması, kesin projelerin ve metrajının, drenaj projesinin hazırlanması ve 4 adet köprü projesinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Mustafayavuz-Karkamış-Akçakale Demiryolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Aksa Proje
ONAY MAKAMI:
TCDD Adana Bölge Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında Mustafayavuz-Akçakale İstasyonları arasında 186 kilometre uzunluğunda çift hatlı yeni güzergâhın projelendirilmesi hizmeti gerçekleştirilmektedir. 1/25,000 ölçekli alternatif güzergahların çalışılması ve bu çalışmalara bağlı olarak ve idare ile birlikte uygun hattın tespiti, yersel harita alımına müteakip belirlenen güzergaha göre 1/2000 ölçekte yatay-düşey hat çalışmaları, Hidrolik-hidrolojik etüt çalışmalarının yapılması. Güzergâh üzerinde bulunan 31 adet Altgeçit projesinin, 8 adet Betornarme ile 1 adet kompozit köprünün (betonarme+çelik) ve 365 adet hidrolik menfezin yapısal projelerinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Erciş-Adilcevaz Devlet Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları Genel Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 64 kilometre bölünmüş yol güzergahının yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, 25 hemzemin kavşağın projelendirilmesi, kesin projelerin ve metrajının hazırlanması, drenaj projesinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Erciş-Patnos Devlet Yolu (Km:0+000-44+000) arası BSK yapımına altlık olmak üzere Etüt Proje
İŞİ VEREN:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 44 kilometre bölünmüş yol güzergahının yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, kavşakların projelendirilmesi, kesin projelerin ve metrajının hazırlanması, drenaj projesinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Niğde Belediyesi Ata Sanayi Sitesi Altgeçit Uygulama Projesi
İŞİ VEREN:
Niğde Belediyesi
ONAY MAKAMI:
Niğde Belediyesi

Proje kapsamında 475 metre bağlantı yolu projesi, altgeçit kutu kesit, U kesit ve istinat duvarlarına ait uygulama projeleri hazırlanmıştır.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Üstgeçit Köprüsü-2 ve Bağlantı Yolları
İŞİ VEREN:
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi
ONAY MAKAMI:
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü

Proje kapsamında 2878 metre bağlantı yolu projesi, 70.60 metre uzunluğunda 13.00 metre enkesit genişliğinde iki adet üstgeçit köprüsü öneri ve uygulama projeleri, köprü geoteknik raporu ve toplamda 1560 metre muhtelif uzunluklarda betonarme istinat duvarı uygulama projeleri hazırlanmıştır.

Akhisar Çevre Yolu İstanbul Farklı Seviyeli Kavşağı Km:0+742.490 İçin Sondaj Yapılması ve Projelendirilmesi İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında ilgili kavşak bölgesinde araştırma mühendislik hizmetlerine ait projeler, 130.00 metre uzunluğunda 13.50 metre enkesit genişliğinde iki adet kavşak köprüsü ve köprü geoteknik raporları hazırlanmıştır.

Boyabat-Saraydüzü Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi Kapsamında Aç-Kapa Sanat Yapısı Projelendirilmesi Km: 61+000-Km: 63+200 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri İkmal İşi K
İŞİ VEREN:
Aydın İnşaat
ONAY MAKAMI:
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında, uzun dönemde heyelan potansiyeli bulunan 140 metrelik yarma kesiminde Aç-Kapa Sanat Yapısı projelendirilmiştir.

Antalya-Dereboğazı-Isparta Yolu (Km: 24+250-Km: 25+750 Arası) (Kozak-1 ve Kozak-2 Tünelleri İyileştirme Tsarımına Ait Proje Raporu Hazırlanması) Araştırma Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında Kozak-1 (L=227.00 metre) ve Kozak-2 (L=158.00 metre) Tünellerine ait iyileştirme raporlarının hazırlanmasına esas araştırma mühendislik hizmetleri işleri yapılarak, ilgili iş kapsamında tünel iyileştirme raporlar hazırlanmıştır.

Bala Ayr.-Aksaray-Ereğli Ayr. Yolunun Aksaray Geçişi, Konya-Aksaray Yolunun Km: 116+000-Km:135+000 Ve Nevşehir-Aksaray Yolunun Km: 79+100-Km:90+347 Kesimlerinde Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Bitüml
İŞİ VEREN:
ÖZKA İnşaat A.Şve AKM Yapı Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişimi
ONAY MAKAMI:
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü

Proje kapsamında 2x(12x5.5) altgeçit yapısının uygulama projeleri hazırlanmıştır.

Malatya-Darende İlçe Merkezi Tohma Çayı 2. Etap Taşkın Koruma Projesi 2 Adet Kemer Köprü Uygulama Projesi
İŞİ VEREN:
Necdet Şelliİnş.Ltd.Şti.
ONAY MAKAMI:
Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü

Proje kapsamında taşkın kanalı üzerinde 2 adet betonarme kemer köprünün statik-betonarme hesapları, uygulama projeleri ve metraj-keşif çalışmaları hazırlanmıştır.

Ayrancı-Erdemli İl Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

54 kilometre uzunluğunda harita zemin araştırma mühendislik hizmetleri işleri Bölge Müdürlüğünce temin edilen proje kapsamında, Yatay-Düşey Hat Tasarımı, Hidrolik-Hidrolojik Etüt Raporu, 3 adet hemzemin kavşağın tasarımı, plan ve profil paftalarının, enkesitlerin, kübaj ve brükner hesabı ile metrajın hazırlanılması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Kuzey Marmara Otoyolu(3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi, Kınalı-Odayeri(Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi
İŞİ VEREN:
Fernas İnş.A.Ş.
ONAY MAKAMI:
Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 104 Km otoyol ana güzergah hattının, 158 Km bağlantı yolu ve kolları ile 27 adet farklı tiplerde kavşağın 1/25000 ölçekli harita altlıkları kullanılarak tasarımları yapılmıştır. 28 adet muhtelif uzunluklarda viyadüğün, 3 adet gergin eğik askılı taşıyıcı sistem ile tasarlanmış özel köprünün ve 1 adet çift tüp (4 şeritli) tünelin öneri projeleri; güzergah ön jeolojik-jeoteknik değerlendirme raporları ve 1/25000 ölçekli jeolojik plan-profiller hazırlanmıştır. Proje kapsamında tüm güzergahın (252 Km), 28 adet viyadüğün, 3 adet asma köprünün, 93 adet köprünün, 25 adet altgeçitin, 108 adet menfezin, 1 adet tünelin ve otoyol kapsamında yapılacak olan tüm iş kalemlerinin detaylı metraj çalışmaları hazırlanmıştır.

Sakarya Doğançay Demiryolu Üstgeçidi Projesi
İŞİ VEREN:
Bayburt Grup
ONAY MAKAMI:
TCDD

Proje kapsamında mevcut demiryolu hattı üzerinden geçişi sağlayacak bir Karayolu Üstgeçidi ile köprünün her iki istikametinde olumsuz zemin şartları dikkate alınarak yaklaşık 550 metre uzunluğunda kazıklı betonarme istinad duvarları projelendirilmiştir. Köprü ve Duvarlar ile ilgili geoteknik raporlarda bu hizmet kapsamında hazırlanmıştır.

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil Projesi, Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi
İŞİ VEREN:
Fernas İnş.A.Ş.
ONAY MAKAMI:
Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 126 Km otoyol ana güzergah hattının, 165 Km bağlantı yolu ve kolları ile 32 adet farklı tiplerde kavşağın 1/25000 ölçekli harita altlıkları kullanılarak tasarımları yapılmıştır. 19 adet mhtelif uzunluklarda viyadüğün, 1 adet ardgerme taşıyıcı sistem ile tasarlanmış özel köprünün ve 13 adet muhtelif uzunluklarda çift tüp (4 şeritli) tünelin önderi projeleri; güzergah ön jeolojik-jeoteknik değerlendirme raporları ve 1/25000 ölçekli jeolojik plan-profiller hazırlanmıştır. Proje kapsamında, 57 adet altgeçidin, 178 adet menfezin, 13 adet tünelin ve otoyol kapsamında yapılacak olan tüm iş kalemlerinin detaylı metraj çalışmaları hazırlanmıştır.

Pınarbaşı-Sarız Ayrım Köprülü Kavşakları Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri
İŞİ VEREN:
Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 3 lokasyonda Köprülü Kavşak bölgelerinin harita alımı, Köprülü Kavşak taslak planlarının hazırlanması ile Köprülü Kavşak uygulama projelerinin hazırlanması projeleri yapılmıştır.

Van-Özalp Devlet Yolu (Km: 13+000-62+000) Arası BSK Yapımına Altlık Olmak Üzere Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 49 kilometreye bölünmüş yol güzergahının yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, kavşakların projelendirilmesi, kesin projelerin ve metrajının hazırlanması, drenaj projesinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

(Van-Erciş) Ayr.-Muradiye-Çaldıran Devlet Yolu (Km: 5+000-35+000) Arası Bsk Yapımına Altlık Olmak Üzere Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 30 kilometreye bölünmüş yol güzergahının yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporunun hazırlanması, kavşakların projelendirilmesi, kesin projelerin ve metrajının hazırlanması, drenaj projesinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Elmalı-Seki İl Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri
İŞİ VEREN:
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

20 kilometre uzunluğunda güzergahın proje kapsamında harita alımı, yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporu, 3 adet köprü projelendirilmesi, 3 adet hemzemin kavşağın tasarımı, plan ve profil paftalarının, drenaj projelerinin, trafik işaretleme projelerinin, enkesitlerin, kübaj ve brükner hesabı ile metrajın hazırlanılması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Mengen-Devrek Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri, Betonarme İstinaf Duvarları Projeleri
İŞİ VEREN:
Bayburt Grup
ONAY MAKAMI:
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

Proje kapsamında, güzergahın idarece öngörülen kesimlerinde yaklaşık 4600 metre uzunluğunda betonarme istinad duvarlarına ait uygulama ve aplikasyon projeleri gerçekleştirilmiştir.

Çatalzeytin-Helaldı Devlet Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Akyapı İnş.
ONAY MAKAMI:
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

20 kilometre uzunluğunda güzergahın proje kapsamında, harita alımı, yatay-düşey hat tasarımı, Hidrolik-hidrolojik etüt raporu, 3 adet köprü projelendirilmesi, betonarme istinad duvarı projeleri, hemzemin kavşağın tasarımı, drenaj projesinin, plan ve profil paftalarının, enkesitlerin, kübaj ve brükner hesabı ile metrajların hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu Nuh Naci Yazgan Köprülü Kavşağı Bağlantı Yollarının Projelendirilmesi
İŞİ VEREN:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
ONAY MAKAMI:
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Kayseri Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan Nuh Naci Yazgan Köprülü Kavşağı Bağlantı Yollarının Projelendirilmesi kapsamında, yatay-düşey güzergah çalışmaları, aplikasyon planları, kotlu planlar ve drenaj projeleri hizmetleri gerçekleştirilmiştir

Armutlu-Gemlik İl Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Sar Proje
ONAY MAKAMI:
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

27 kilometre uzunluğunda il yoluna ait proje güzergah da, 3 adet hemzemin kavşağın tasarımı, drenaj projesinin, plan ve profil paftalarının, enkesitlerin, kübaj ve brükner hesabı ile metrajların hazırlanması ile 3 adet köprünün ve 3 adet viyadüğün projelendirilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Adana-Kozan Devlet Yolu (Km: 0+000-67+000) Arası Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Emiroğlu İnşaat
ONAY MAKAMI:
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Kayseri İli Mücavir Alan Sınırları Dahilinde 5 Adet Köprülü Kavşak Projelendirilmesi İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Kayseri İli Mücavir Alan Sınırları Dahilinde Bor, Bünya, Kaman, Hacıbektaş, Pastırmacılar Köprülü Kavşaklarının taslak ve uygulama projelerinin hazırlanılması işi.

Hacıhamza-Osmancık Devlet Yolu Üzerinde Beygircioğlu Köprülü Kavşağı Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Hacıhamza-Osmancık Devlet Yolu Üzerinde Beygircioğlu Köprülü Kavşağı’nın etüt alımı, taslak projelerinin ve uygulama projelerinin hazırlanılması, Araştırma Mühendislik Hizmetleri, Köprü uygulama projelerinin hazırlanılması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Ankara-Çankırı Devlet Yolu Üzerinde 7 Adet Köprülü Kavşağın Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Bayburt Grup
ONAY MAKAMI:
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Ankara-Çankırı Devlet Yolu Üzerinde 7 Adet Köprülü Kavşağın kavşak taslak projelerinin, uygulama projelerinin hazırlanılması, Araştırma Mühendislik Hizmetleri, Köprü uygulama projelerinin hazırlanılması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Dalaman Uluslararası Dış Hatlar Terminali Viyadüğü, Bağlantı Yolları ve Kavşakları
İŞİ VEREN:
YDA Şirketler Grubu
ONAY MAKAMI:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Proje kapsamında mevcut viyadüğün 800 m. Uzatılarak farklı açıklıklarda projelendirilmesi, viyadük bağlantı yollarının ve kavşaklarının tasarlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Ankara- Kırıkkale Devlet Yolu Üzerinde 7 Adet Köprülü Kavşağın Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Bayburt Grup
ONAY MAKAMI:
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu Üzerinde Ortaköy, Gökçeyurt, Sage, Kalecik, Sanayi, Roketsan, Çaykur Köprülü Kavşaklarının kavşak taslak projelerinin, uygulama projelerinin hazırlanılması, Araştırma Mühendislik Hizmetleri, Köprü uygulama projelerinin hazırlanılması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Ankara Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Köprülü Kavşak Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Söğüt İnşaat
ONAY MAKAMI:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Ankara-Mücavir alan sınırları içerisinde farklı lokasyonlarda 5 adet köprülü kavşak projelerinin hazırlanması, Köprü Uygulama Projelerinin hazırlanması hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Kızılkaya Ayr.-Antalya Devlet Yolu Kepezüstü-Kızılkaya Ayr. Arası Km: 12+000-60+332 Kesiminin Yapım İşi Kapsamında, Çubukbeli Tüneli(Km: 42+560-Km: 44+660) Projesi
İŞİ VEREN:
Bayburt Grup
ONAY MAKAMI:
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje kapsamında 2100 metre uzunluğunda çift tüp alan Tünelin uygulama projeleri hazırlanmıştır. Sol tüp 2 şerit, sağ tüp ise 3 şerit olarak projelendirilmiştir.

Antalya-Kemer-Kumluca Devlet Yolu, Sarıören Tüneli(Km: 50+630-51+300 Arası) Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

670 metre uzunluğunda çift tüp tünel projelendirilmesi hizmeti gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında harita alımı, zemin araştırma mühendislik hizmetleri, elektromekanik hizmetler, Tünel Ön ve Kesin Proje hizmetleri yapılmıştır.

Fethiye-Dalaman-2 Bl.Hh. Devlet Yolu, Yanıklar Tüneli(Km: 31+200-33+000 Arası) Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

1800 metre uzunluğunda çift tüp tünel projelendirilmesi hizmeti gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında harita alımı, zemin araştırma mühendislik hizmetleri, elektromekanik hizmetler, Tünel Ön ve Kesin Proje hizmetleri yapılmıştır.

Akpınar İlçe Sınırı Küçükabdiuşağı-Akçakent İlçe Sınırı Arasındaki(Yaklaşık 24 Km) Asfalt Yola ve Kaman İlçe Sınırı-Ömerhacılı Köyü Sınırı Arasındaki(Yaklaşık 11 Km) Asfalt Yola Ait Etüt Proje Mühen
İŞİ VEREN:
Kırşehir Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Kırşehir Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

24 km uzunluğunda ve 11 km uzunluğundaki iki ayrı yola ait harita alımı, zemin araştırma mühendislik hizmetleri ve yol ve kavşak projeleri hizmetleri yapılmıştır.

Yağlıdere(Şebinkarahisar-Alucura) Ayr. İkinci Kısım Yolu Etüt Proje Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Alımı İşi
İŞİ VEREN:
Karayolları Genel Müdürlüğü
ONAY MAKAMI:
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü

Yaklaşık uzunluğu 41 kilometre olan proje kapsamında harita alımı, zemin araştırma mühendislik hizmetleri, 4 adet köprü projesi, 3 adet tünel projesi, güzergah-kavşak projeleri, drenaj ve trafik projeleri hizmetleri gerçekleştirilmiştir.